Category Archives: Simpanan Pendidikan

Simpanan Pendidikan/Education Plan

PruBSN SMARTLINK

logo smartlink

 

 

 

 

 

PruBSN SmartLink merupakan pelan pendidikan daripada PruBSN Takaful. Pelan ini merupakan sejenis caruman tetap berkaitan pelaburan dan Anda boleh memilih samada pelan tersebut matang apabila anak anda mencapai 25 tahun atau anda boleh melakukan perancangan masa hadapan supaya ia tamat tempoh pada umur 80 atau 100 tahun. Pelan ini juga menganugerahkan kecemerlangan akademik anak anda melalui manfaat uniknya, Bonus EduSmart. Anda juga boleh mengambil pelan untuk anak di dalam kandungan jika anda hamil lebih dari 20 minggu.

Pelan ini bukan sahaja memberi perlindungan untuk Pendidikan malah perlindungan dari segi kematian, kemalangan, penyakit kritikal, kad perubatan (Medical Card) dan beberapa manfaat lain seperti di bawah.

1. Pampasan Kematian atau Lumpuh Kekal Keseluruhan

Sekiranya berlaku kematian kepada anak, pampasan akan diberikan berdasarkan tahun penyertaan.

Umur pada tarikh akan datang

1 Tahun : 20% daripada jumlah perlindungan (sum covered)
2 Tahun : 49%
3 Tahun : 60%
4 Tahun : 80%
5 Tahun dan ke atas : 100%

2. Pampasan 36 Jenis Penyakit Kritikal
Sekiranya anak mengidap salah satu dari 36 Jenis penyakit, pemegang polisi akan diberikan pampasan sekali gus (lump sum).
Segala kos rawatan perubatan akan ditanggung oleh kad perubatan
Selepas didapati mengidap salah satu daripada penyakit kritikal ini, semua caruman akan datang akan ditanggung oleh PruBSN sehingga umur anak mencapai 25 tahun atau meninggal dunia, yang mana lebih terdahulu.Wang pelaburan anda akan bertambah secara automatik. Anda tidak perlu membayar apa-apa caruman dan layak untuk menikmati semua manfaat yang masih ada.

3. Pampasan Kemalangan (Mati atau Lumpuh)
Manfaat ini akan membayar pampasan kematian atau lumpuh kekal keseluruhan akibat kemalangan.
Bayaran ini adalah tambahan kepada bayaran (Kematian/Lumpuh Kekal Keseluruhan *Manfaat No 1).
Sekiranya anak meninggal dunia disebabkan kemalangan di tempat awam, atau semasa menaik kenderaan awam yang bergerak di atas jalan raya atau landasan (PLV-Public Landed Vehicle) yang mempunyai jadual perjalanan dan laluan yang tetap, pampasan akan digandakan sebanyak 2 kali (Double Indemnity)
Sekiranya anak mengalami kecacatan kekal atau kehilangan anggota, pampasan akan diberikan mengikut peratusan (%)
Jumlah manfaat adalah jenis diperbaharui (renewal benefit) – Contoh, katakan anda sudah buat tuntutan sehingga habis manfaat ini pada tahun tersebut, jumlah yang dilindungi akan menjadi 100% semula.
Akan tetapi sekiranya tuntutan 100% dilakukan pada tahun itu, untuk tuntutan manfaat ini pada tahun yang sama tidak dibenarkan. Manfaat ini diperbaharui mengikut tahun polisi.

4. Kad Perubatan (Medical Card)
Menyediakan dana untuk rawatan perubatan Bayaran terus ke Hospital Panel PruBSN Takaful diseluruh Malaysia. Boleh digunakan di dalam dan luar negara.
Sila rujuk laman Kad Perubatan untuk keterangan lanjut tentang manfaat yang ditawarkan.
Jaminan pembaharuan dijamin dan tiada port-folio akan dibatalkan.

5. Elaun Hospital
Manfaat ini akan diberikan mengikut jumlah hari klien berada dalam wad.
Tidak tertakluk kepada hospital swasta sahaja, sekiranya anda masuk hospital kerajaan sekali pun, Elaun Hospital akan dibayar.
Sekiranya bil hospital swasta telah ditanggung oleh syarikat anda.
Elaun Hospital ini juga boleh dituntut (claim) tanpa memerlukan bil atau resit asal.

6. Elaun ICU
Elaun tambahan akan diberikan disepanjang tempoh klien berada dalam ICU.

7. Elaun Bedah
Elaun Bedah akan diberikan sekiranya klien menjalani procedure pembedahan.

8. Elaun Lumpuh
Pampasan ini akan diberikan kepada klien apabila klien didapati Lumpuh Kekal Keseluruhan (Total Permanent Disable)

9. Khairat Pengkebumian
Bayaran RM 2,000 untuk khairat kematian bagi tujuan menanggung kos pengebumian jenazah.
Pampasan ini boleh dituntut sebaik sahaja klien meninggal dengan mengemukakan bukti kematian seperti permit pengebumian, surat kematian atau keratan akhbar mengenai berita kematian tersebut

10. Premium Percuma
Manfaat ini akan menyambung simpanan klien secara automatik sekiranya:
– Anak disahkan mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal
– Pembayar meninggal dunia
– Pembayar lumpuh kekal keseluruhan (TPD)
– Pembayar mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal.
Semua manfaat lain dalam plan ini berkekalan sehingga tamat tempoh polisi.

11. Pulangan Pelaburan
Tiada tempoh matang untuk mengeluarkan wang anda.
Wang pelaburan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa untuk tujuan pembelajaran anak dengan syarat nilai tunai terkumpul melebih RM 2,000.
Anggaran pulangan pelaburan 9% hingga 11% setahun (bergantung kepada prestasi pasaran dan dana yang anda pilih).
Sekiranya anda ingin mendapatkan pulangan yang lebih tinggi, anda boleh menambah caruman tambahan dalam Takaful Saver.

Perbezaan Antara Manfaat PruBSN Smartlink, PruBSN Smartlink + Extra Basic & Baby Care

 

smartlink

Bonus EduSmart

edusmart

 

 

 

 

 

.

Tertakluk Pada Terma & Syarat

Untuk mendapat Keterangan lebih lanjut, sila hubungi saya :

Email : mhr.hafizibrahim@gmail.com

Call/Ws : +60193944174

Advertisements